Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului – Achizitie materiale de curăţenie
Publicat: 29 septembrie 2014, 11:57

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii Publice

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica “Achizitie materiale de curăţenie”

 

Nr. Invitatiei de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 323833/10.04.2012.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la invitatia de participare publicata în SEAP, la Secţiunea Documentaţie de Atribuire