Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului Achizitie combustibil auto benzina fara plumb si motorina, sub forma de bonuri valorice
Publicat: 29 septembrie 2014, 11:45

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii Publice

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de

“Achizitie combustibil auto benzina fara plumb si motorina, sub forma de bonuri valorice”

Nr. Invitatiei de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 323362/03.04.2012.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la invitatia de participare publicata în SEAP, la Secţiunea Documentaţie de Atribuire.