Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Anunt de participare pentru atribuirea contractului de servicii – Lucrari de executie pentru obiectivul CRAIOVA WATER PARK
Publicat: 29 septembrie 2014, 11:36

Anunt de participare pentru atribuirea contractului de prestări servicii:

 

Lucrari de executie pentru obiectivul “CRAIOVA WATER PARK” – Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”, cod SMIS 14794, contract de finantare nr. 2174/09.09.2011, depus în cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5- Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.2 – Crearea, Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice.

 

Nr. Anuntului de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 133013 / 11.02.2012.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati în mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie şi clarificări.