Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2012
Anunţ de participare pentru atribuirea contractului de lucrari – Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi, alei, trotuare şi parcări în mun Craiova
Publicat: 29 septembrie 2014, 11:26

Anunţul de participare pentru atribuirea contractului de lucrări: “Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi, alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova” – acord cadru

 

Nr. Anunţului de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 132718/20.01.2012.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesaţi în mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie şi clarificări.