Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului – Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale pentru cabinete medicale situate in Municipiul Craiova
Publicat: 30 septembrie 2014, 12:04

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii Publice

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de “Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale pentru cabinete medicale situate in Municipiul Craiova”

Nr. Invitatiei de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 314029/09.09.2011.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la invitatia de participare publicata în SEAP, la Secţiunea Documentaţie de Atribuire.