Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului – Executie deviere retea gaze
Publicat: 30 septembrie 2014, 11:53

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii Publice

 

Anunt de participare pentru atribuirea contractului de

“Executie deviere retea gaze in cadrul proiectului “Reabilitare infrastructurii rutiere din zona de nord-vest a polului de crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova” depus in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”Sub-domeniul: “Poli de crestere”"

Nr. Anuntului de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 127948 / 10.08.2011.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie de Atribuire.