Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de servicii – Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor
Publicat: 29 septembrie 2014, 15:39

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de servicii:

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru Proiectul “Construirea unui pasaj suprateran in vederea descongestionarii traficului rutier de la km0 al Municipiului Craiova, in vederea preluarii traficului auto pe E70, respectiv Calea Bucuresti-Bdul Nicolae Titulescu”, cod SMIS 24753, Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”

Nr. Invitatie de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 289069/12.04.2011

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată invitatiei de participare publicata în SEAP, la Secţiunea Documentaţie si Clarificari.