Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de servicii – Achizitie obiecte de inventar (monitoare si imprimante)
Publicat: 30 septembrie 2014, 11:46

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii Publice

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de servicii: “Achizitie obiecte de inventar (monitoare si imprimante)”

Nr. Anunt de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 127333/28.07.2011

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata anuntului de participare publicat in SEAP, la Sectiunea Documentatie si clarificari.