Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de servicii – Achizitie de servicii de publicitate in presa scrisa locala
Publicat: 29 septembrie 2014, 15:42

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de servicii: “Achizitie de servicii de publicitate in presa scrisa locala”

Nr. Invitatie de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 294937/19.05.2011

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata invitatiei de participare publicata in SEAP, la Sectiunea Documentatia de atribuire.