Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de prestari servicii – Distribuirea postala a corespondentei
Publicat: 29 septembrie 2014, 15:39

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitatie de participare

Municipiul Craiova organizează o procedura proprie – selectie de oferte pentru atribuirea contractului de prestari servicii, avand ca obiect: “Distribuirea postala a corespondentei”.

- Documentatia de atribuire se poate accesa in format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro, sectiunea Licitatii;

- De asemenea, documentatia se poate pune la dispozitie, pe suport de hartie, oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, catre autoritatea contractanta, Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public, str. A.I.Cuza, nr. 1 , cod 200585, Craiova, etaj 1, cam.112, tel. 0251 / 415907;

1. Termenul limită de depunere a ofertei: 21.04.2011, ora 10:00;

2. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 21.04.2011 ora 11:00, Primaria Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7.