Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de prestare – Servicii de evaluare bunuri mobile si imobile sechestrate
Publicat: 30 septembrie 2014, 11:25

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public


Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de prestare: “Servicii de evaluare bunuri mobile si imobile sechestrate”

Nr. Invitatia de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 299585/17.06.2011

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata invitatiei de participare publicata in SEAP.

Documente ataşate: