Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de lucrari – Pod Carol I-intersectia cu str. Stefan cel Mare si str.Feldioara (PT+DDE+CS+Executie)
Publicat: 30 septembrie 2014, 11:26

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de lucrari: Pod Carol I-intersectia cu str. Stefan cel Mare si str.Feldioara (PT+DDE+CS+Executie).

Nr. Invitatie de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 299696/20.06.2011.

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata invitatiei de participare publicata in SEAP, la Sectiunea Documentatie si Clarificar

 

Documente ataşate: