Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare – Lucrari de demolare a constructiilor executate ilegal
Publicat: 29 septembrie 2014, 15:38

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii O. I. P.

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare “Lucrari de demolare a constructiilor executate ilegal pe terenul ce apartine domeniului public/privat al municipiului Craiova”

Nr. Invitatiei de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 287492 / 05.04.2011.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie de Atribuire