Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare – Achizitie rechizite si consumabile de birou
Publicat: 30 septembrie 2014, 11:27

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

Biroul A.P.P.D.I.C.S.S.

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare: “Achizitie rechizite si consumabile de birou”

Nr. Invitatia de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 299905/20.06.2011

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata invitatiei de participare publicata in SEAP.

Documente ataşate: