Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare – Achiziţie materiale de curăţenie
Publicat: 30 septembrie 2014, 12:54

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii Publice

 

Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare: “Achiziţie materiale de curăţenie”

Nr. Invitaţiei de participare publicată în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 318628/15.12.2011.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati în mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la invitaţia de participare publicată în SEAP, la Secţiunea Documentaţie de Atribuire.