Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare – Achiziţie indicatoare rutiere
Publicat: 30 septembrie 2014, 11:30

Municipiul Craiova

Primăria Muncipiului Craiova

Serviciul Achiziţii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare: Achiziţie indicatoare rutiere

Nr. Invitatie de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 302474/30.06.2011

Documentaţia de atribuire a fost pusă la dispozitia tuturor operatorilor economici interesaţi, în mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată invitaţiei de participare publicată în SEAP, la Secţiunea Documentaţia de atribuire.