Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare – Achizitie combustibil (benzina fara plumb si motorina) sub forma de bonuri valorice
Publicat: 29 septembrie 2014, 15:40

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare “Achizitie combustibil (benzina fara plumb si motorina) sub forma de bonuri valorice”

Nr. Invitatie de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 291205/26.04.2011.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata la invitatia de participare publicata în SEAP, la Secţiunea Documentaţie de Atribuire.