Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Anunt de participare pentru atribuirea contractului de prestari servicii – Dirigenţie de şantier …
Publicat: 30 septembrie 2014, 12:56

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii Publice

 

Anunt de participare pentru atribuirea contractului de prestări servicii:

Dirigenţie de şantier, pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în zona Metropolitană Craiova”, depus în cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul “Poli de crestere”.

Nr. Anuntului de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP):132351/27.12.2011.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie şi clarificări.