Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Anunt de participare pentru atribuirea contractului de prestari servicii – Dirigenţie de şantier pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie …
Publicat: 30 septembrie 2014, 12:55

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii Publice

 

Anunt de participare pentru atribuirea contractului de prestări servicii:

Dirigenţie de şantier pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie, pentru proiectul “Construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova – realizare pasaj denivelat subteran, pe sub intersecţia străzii Arieş cu str. A. I. Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”, depus în cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”,sub-domeniul “Poli de crestere”.

Nr. Anuntului de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP):132358/27.12.2011.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati în mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie şi clarificări.