Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Anunt de participare pentru atribuirea contractului de lucrari – Reabilitare infrastructurii rutiere din zona de nord-vest a polului de crestere Craiova
Publicat: 30 septembrie 2014, 11:45

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Anunt de participare pentru atribuirea contractului de lucrari:

“Reabilitare infrastructurii rutiere din zona de nord-vest a polului de crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (executie) in cadrul Proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona din nord-vest a polului de crestere Craiova in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova”, prin Programul Operational Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Subdomeniul “Poli de crestere” .

Nr. Anuntului de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 126234/ 14.07.2011.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie de Atribuire