Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Anunt de participare pentru atribuirea contractului de lucrari – Centrul multifunctional Craiova-Pavilion Central (executie)
Publicat: 30 septembrie 2014, 11:24

Anunţ de atribuire Contract de lucrari

1. Autoritatea contractanta: Municipiul Craiova, cu sediul: str. A. I. Cuza nr. 7, cod 200585, Craiova, jud. Dolj, cod fiscal 4417214, tel:0251-415907, fax:0251-411561, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro.

2. Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa

3. Contractul de lucrari:

a) Denumirea contractului: “Centrul multifunctional Craiova-Pavilion Central” (executie).

b) Locul de executie al lucrarilor : Municipiul Craiova – str. Popoveni nr.3B;

c) Clasificare CPV: 45211350-7 Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale, 45100000-8 Lucrari pregatire santier; 45231000-5 Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice; 45233140-2 Lucrari de drumuri; 45251200-3 Lucrari de constructii centrale termice; 45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri;

d) Proiect finanţat din fonduri comunitare: Proiect: “Centrul Multifunctional Craiova-Pavilion Central”, cod SMIS 3766, Contract de finantare nr. 808/25.08.2010, prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, Domeniul de interventie 4.1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala.

4. Numarul si data atribuirii contractului de achizitie publica: 85931 din 02.06.2011

5. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (pretul ofertei = 80% si punctaj tehnic = 20%)

6. Numarul de oferte primite: 7 oferte

7. Denumirea si adresa ofertantului castigator: Asocierea S.C. RECON S.A., S.C. ROMELECTRO S.A. si S.C. MITLIV EXIM SRL, prin S.C. RECON S.A. – lider al asocierii, cu adresa sediului: str. Calea Bucuresti nr.116, CUI RO 5650870, C.P. 200515, Craiova, jud. Dolj

8. Pretul contractului de lucrari: 61.444.000 lei (exclusiv TVA)

9. Valoarea ofertei celei mai ridicate si a ofertei celei mai scazute luate in considerare in vederea atribuirii contractului de achizitii publice:

- Valoarea ofertei celei mai ridicate: 61.550.000 lei exclusiv TVA;

- Valoarea ofertei celei mai scazute: 61.444.000 lei (exclusiv TVA).

10. Valoarea si partea din contract care urmaza sa fie subcontractanta:

Valoarea lucrarilor ce vor fi executate de subcontractanti este de 37,16 % din pretul total ofertat, iar partile din contract care urmeaza sa fie subcontractante sunt:

- SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti – pentru Iluminat exterior, Alimentare cu energie electrica retele exterioare, Telecomunicatii, Instalatie electrica CT, Instalatii electrice interioare, Protectie si impamantare, Retele 0,4 kV interioare si circuit de siguranta, Instalatii electrice actionari trape fum, Instalatii electrice ventilatie + ALA si Instalatie curenti slabi Bariera auto;

- POPECI UTILAJ GREU SA Craiova – pentru Rezistenta Cupola Metalica;

- SC MIR 2000 SERVICE SRL – pentru Montare si procurare lifturi de persoane si de marfa;

- SC NEI GUARD SRL – pentru Sistem avertizare si incendiu;

- SC DATASOFT SRL – pentru Sistem sonorizare, Sistem voce date, Echipamente IT, Echipamente bara de sonorizare de traducere simultana si Active necorporale;

- SC ERPIA SA – pentru Alei carosabile la pavilion ;

- SC X-TAL SRL -pentru Instalatii termice interioare, Instalatii termice centrala, Instalatii ventilatii, Instalatii centrala frig, Instalatii desfumare, Montaj utilaje instalatii, Termice, Montaj utilaje instalatii desfumare, Montaj utilaj instalatii ventilatie, Montaj utilaj instalatii frig;

- SC GAZ CONSTRUCT SRL – pentru Retea alimentare cu gaze naturale si Instalatie utilizare gaze.

11. Data si nr. anuntului de participare publicat:

- in SEAP sub nr.109688 la data de 19.10.2010;

- în JOUE sub nr. 2010/S 205-312577 la data de 21.10.2010.

12. Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire catre Regia Autonoma MONITORUL OFICIAL: 16.06.2011

13. Organism competent pentru caile de atac: Tribunalul Dolj – Sectia comerciala, Adresa postala: str. Brestei nr.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, jud. Dolj, Romania, Tel. 0251/418612, Fax: 0251/419851, Email:dolj@just.ro.

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac: Primaria Municipiului Craiova – Directia Juridica, Adresa postala: Str. A. I. Cuza nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, , jud. Dolj, Romania, Tel.0251/416235, Fax: 0251/411561.