Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Anunt de participare pentru atribuirea contractului de furnizare – Achizitie cu montaj a unui panou vizibilitate proiect
Publicat: 29 septembrie 2014, 15:37

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare:

Achizitie cu montaj a unui panou vizibilitate proiect (panou temporar) in cadrul Proiectului “Construirea unui pasaj suprateran in vederea descongestionarii traficului rutier de la km0 al Municipiului Craiova, in vederea preluarii traficului auto pe E70, respectiv Calea Bucuresti-Bdul Nicolae Titulescu”, cod SMIS 24753, Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”;

Nr. Invitatie de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 297710/06.06.2011

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata invitatiei de participare publicata in SEAP, la Sectiunea Documentatia de atribuire.