Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2011
Anunţ de participare pentru atribuirea acordului cadru de furnizare – achizitie software antivirus
Publicat: 29 septembrie 2014, 15:38

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Anunt de participare pentru atribuirea acordului cadru de furnizare

“Achizitie software antivirus” cod CPV 48761000-0

Nr. anuntului de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 114578/26.01.2011

Documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia tuturor operatorilor economici interesaţi în mod electronic,pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie si Clarificări.