Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare – puncte termice
Publicat: 30 septembrie 2014, 14:24

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

Biroul A.P.P.D.I.C.S.S.

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de lucrari: “Modernizare puncte termice in mun. Craiova, proiectare, automatizare, contorizare, inlocuire utilaje, echipamente si instalatii”- P.T. + executie

Nr. Invitatie de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 272734/18.11.2010

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata invitatiei de participare publicata in SEAP, la Sectiunea Documentatia de atribuire.