Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de servicii: Achizitie studiu de fezabilitate inlocuire conducta – Statia Bordei
Publicat: 30 septembrie 2014, 14:18

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii O. I. P.

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de servicii “Achizitie studiu de fezabilitate inlocuire conducta – Statia Bordei”

Nr. Invitatia de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 266641/22.09.2010.

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata la invitatia de participare publicata in SEAP, la Sectiunea Documentatie si Clarificari.