Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de prestari servicii: reabilitare si modernizare strazi – expertiză tehnică şi documentaţie de avizare
Publicat: 30 septembrie 2014, 14:21

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de prestări servicii

Reabilitare si modernizare strazi – Expertiză tehnică şi documentaţie de avizare:

- LOT 1 – Reabilitare si modernizare strada Bucovăţului;

- LOT 2 – Reabilitare si modernizare strada Împăratul Traian;

- LOT 3 – Reabilitare si modernizare strada Dimitrie Bolintineanu;

- LOT 4 – Reabilitare si modernizare strada Fulgerului;

- LOT 5 – Reabilitare si modernizare strada C-tin Brâncuşi;

- LOT 6 – Reabilitare si modernizare strada Ogorului.

Nr. Invitaţie de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 269409/19.10.2010.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata la invitatia de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie si Clarificări.