Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare – demolarea constructiilor ilegale executate pe terenuri apartinand domeniului public si/sau privat al minicipiului Craiova
Publicat: 30 septembrie 2014, 13:58

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii O.I.P.

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de lucrari “Demolarea constructiilor ilegale executate pe terenuri apartinand domeniului public si/sau privat al minicipiului Craiova”

Nr. Invitatia de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 251576 /10.05.2010.

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata la invitatia de participare publicata in SEAP, la Sectiunea Documentatie si Clarificari.

Responsabil procedura,

Expert Sorin Pena