Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare – cartuse laser
Publicat: 30 septembrie 2014, 13:35

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare

 

Achizitia cartuse laser

Nr. Invitatia de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 246255 /02.04.2010.

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata la invitatia de participare publicata in SEAP, la Sectiunea Documentatie si Clarificari.

Responsabil procedura,

cons. Vasile Chesoiu