Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare – camin batrani
Publicat: 30 septembrie 2014, 13:36

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de prestări servicii

Elaborare PT+PAC+DDE pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare Serviciul Public de Asistenta Medico-Sociala in municipiul Craiova”:

Nr. Invitatia de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 246272/02.04.2010.

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata la anuntul/invitatia de participare publicat(a) in SEAP, la Sectiunea Documentatie si Clarificari.

Responsabil procedura,

Insp. Alin Radu