Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare – achiziţie stâlpi de susţinere indicatoare rutiere
Publicat: 30 septembrie 2014, 14:04

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare “Achiziţie stâlpi de susţinere indicatoare rutiere”

Se vor achiziţiona 500 buc stâlpi de susţinere indicatoare rutiere în valoare totală de 42 016 lei (exclusiv TVA).

Nr. Invitatie de participare publicată în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 252854 / 18.05.2010.

Documentaţia de atribuire este pusă la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie de Atribuire.