Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare – achizitie servicii de intocmire a documentatiei cadastrale si inscriere in cartea funciara a locuintelor pentru tineri din municipiul Craiova
Publicat: 30 septembrie 2014, 14:16

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii OIP

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de servicii

“Achizitie servicii de intocmire a documentatiei cadastrale si inscriere in cartea funciara a locuintelor pentru tineri din municipiul Craiova – Bd. Oltenia si str. Potelu – proprietate privata a statului ce urmeaza a fi vandute conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”

Nr. Invitatia de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 263018 /11.08.2010.

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata la invitatia de participare publicata in SEAP, la Sectiunea Documentatie si Clarificari