Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare – achiziţie servicii de intervenţii la inundaţii
Publicat: 30 septembrie 2014, 13:59

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii O.I.P.

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de servicii “Achizitie servicii de interventii la inundatii”

Nr. Invitatia de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 250426 /04.05.2010.

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata la invitatia de participare publicata in SEAP, la Sectiunea Documentatie si Clarificari.

Responsabil procedura,

Expert Sorin Pena