Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare – achiziţie materiale consumabile informatica
Publicat: 30 septembrie 2014, 14:07

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare “Achizitie materiale consumabile informatica”

Nr. Invitatia de participare publicata în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 254675/28.25.2010.

Documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata la Invitatiei de participare publicata in SEAP, la Sectiunea Documentatie si Clarificari.