Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare – achiziţie indicatoare rutiere
Publicat: 30 septembrie 2014, 14:03

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare “Achizitie indicatoare rutiere”

Se vor achiziţiona 380 mp indicatoare rutiere în valoare totală de 61 344 lei (exclusiv TVA).

Nr. Invitatie de participare publicată în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 252729 / 17.05.2010.

Documentaţia de atribuire este pusă la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie de Atribuire.