Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare – achiziţie hârtie pentru imprimantă şi copiatoare
Publicat: 30 septembrie 2014, 14:02

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de furnizare “Achiziţie hârtie pentru imprimantă şi copiatoare”

Nr. Invitaţie de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 253654/21.05.2010.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasata la invitatia de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie si Clarificări.