Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Anunţ de participare – Servicii de proiectare faza PT+DE şi execuţie, documentaţie pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor
Publicat: 30 septembrie 2014, 14:26

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Anunţ de participare pentru atribuirea contractului de prestări servicii

Servicii de proiectare faza PT+DE şi execuţie, documentaţie pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor , asistenţă tehnică din partea proiectantului privind Reparaţii şi reabilitare stradală (alei + străzi, reţea netcity, reţea de apă, reţea de canalizare menajeră, reţea de canalizare pluvială)”"

Nr. Anunţ de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 112553/08.12.2010.

Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati în mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro atasata la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie si Clarificări.