Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Anunţ de participare – realizare pasaj denivelat suprateran
Publicat: 30 septembrie 2014, 14:25

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Anunţ de participare pentru atribuirea contractului de prestări servicii

Realizare pasaj denivelat suprateran, peste intersecţia de la km o al municipiului Craiova, în vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv Cl. Bucureşti – Bvd. Nicolae Titulescu”" – execuţie

Nr. Anunţ de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 112519/07.12.2010.

Fisa de date a achizitiei, Modelul de contract si Formularele sunt atasate in mod electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie si Clarificări.

Din motive tehnice documentatia reprezentand Proiectul tehnic (piese scrise si piese desenate) nu este posibil sa fie atasata la anuntul de participare publicat in SEAP. La solicitarea operatorilor economici interesati, documentatia tehnica in format electronic (CD), va fi pusa la dispozitia acestora, in mod gratuit, pe baza de proces verbal de predare-primire, la sediul autoritatii contractante din Craiova, str. A. I. Cuza, nr.1, cam. 112, de luni pana vineri, intre orele 8-16.00. In cazul in care documentatia va fi transmisa prin posta, operatorul economic va suporta costurile aferente transmiterii documentatiei.