Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Anunţ de participare – Acord cadru privind Reparaţii şi reabilitare stradală, decolmatări şi reţea de drenuri , instalaţii de pompare a apei în Municipiul
Publicat: 30 septembrie 2014, 13:32

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

Anunţ de participare

pentru atribuirea contractului de prestări servicii

“Servicii de proiectare faza PT+DE şi execuţie, documentaţie pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor , asistenţă tehnică din partea proiectantului privind Reparaţii şi reabilitare stradală, decolmatări şi reţea de drenuri , instalaţii de pompare a apei în Municipiul Craiova”

Lotul I: “Servicii de proiectare faza PT+DE şi execuţie, documentaţie pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor, asistenţă tehnică din partea proiectantului privind reparaţii şi reabilitare stradală (alei + strazi, sistematizare pe verticală, reţea netcity,reţea de apă, reţea de canalizare menajeră, reţea de canalizare pluvială).”

Lotul II: “Servicii de proiectare faza PT+DE şi execuţie, documentaţie pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor, asistenţă tehnică din partea proiectantului privind decolmatări şi reţea de drenuri (decolmatare pârâul Şerca, reţea de drenuri şi alte decolmatări).”

Lotul III: “Servicii de proiectare faza PT+DE şi execuţie, documentaţie pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor, asistenţă tehnică din partea proiectantului privind instalaţii de pompare (Fântâni arteziene in Municipiul Craiova : str. Marin Sorescu, str. Nicolae Iorga – Parc, Parcul Romanescu)”

Nr. Anunţ de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 95235/03.03.2010.

Documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia tuturor operatorilor economici interesaţi în mod electronic,pe site-ul www.e-licitatie.ro, ataşată la anunţul de participare publicat în SEAP, la Secţiunea Documentaţie si Clarificări