Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Informaţii publice / Date deschise »
Legislație de referință
Legislație de referință
• Noma de aplicare a Legii nr. 544/2001
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public