Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă solemnă în data de 30.05.2014
Publicat: 11 noiembrie 2014, 13:58
DISPOZIŢIA NR. 3085

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă solemnă în data de 30.05.2014, ora 18,00 în Sala Operei Române Craiova.Puncte pe ordinea de zi:

1. Prezentarea de mesaje şi alocuţiuni cu ocazia Zilelor Municipiului Craiova, ediţia a XVII-a, 2014.

2. Conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova.

3. Premierea elevilor olimpici şi a sportivilor craioveni cu rezultate şi performanţe deosebite în anul şcolar 2013-2014.

 

Documente ataşate:

Emisă azi  23.05.2014

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC