Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 30.10.2014
Publicat: 3 februarie 2015, 13:04
DISPOZIŢIA NR. 7440

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 30.10.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe primele 9 luni ale anului 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe la data de 30.09.2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile la 30.09.2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2014.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2014.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, pe anul 2014.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2014.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2014.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014.

15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, ordinea de zi a şedinţei din data 30.10.2014.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2014-2015.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane.

18. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2014.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2014-31.03.2015.

20. Proiect de hotărâre privind apobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, respectiv pentru Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

21. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova.

22. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare al dlui. Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, administrator al S.C. Termo Craiova S.R.L.

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui.Lungu Florin Gabriel în funcţia de administrator la S.C. Termo Craiova S.R.L.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2014-2015.

25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale spitalelor publice de subordonare locală.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu ICE SEASON S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa „Mihai Viteazul”, în perioada noiembrie 2014 – ianuarie 2015.

29. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova, strada Potelu, nr.162, bl. R3, sc.1, ap.9 şi bdul Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.3, ap.2.

30. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier 1 Mai, bl.S 26, sc.1, ap.1.

31. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată în municipiul Craiova, cartierul Eroilor, str.Rovinari, bl.b, sc.5, ap.2.

32. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

33. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la stabilirea componenţei Comisiei Sociale.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.245/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.6”.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.546/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc D18, situat pe Bld. Decebal, nr. 24”.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.544/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc D24, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr.7”.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.563/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc T12, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 155”.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str.Aleea II Mierlei, nr.9.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.70, bloc locuinţe F5a.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului, situat în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18 C.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A.

42. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru soluţionarea cererilor formulate de proprietarii expropriaţi, afectaţi de coridorul de expropriere, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Amenajare Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str. George Enescu şi str.Dacia şi 2) str. Deceneu şi str. Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului ” – Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca-str.George Enescu.

43. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în bld. Ştirbei Vodă, nr.34.

44. Proiect de hotărâre privind preluarea bunului „clădire bloc H8, sc.2”, situat în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

45. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.35899/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Bogdan Sonia, medic titular al C.M.I. Dr. Bogdan Sonia.

46. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.10684/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Cioroianu Ilinca, către dr.Ioana Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ioana Luiza Adriana.

47. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri şi spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

48. Proiect de hotărâre privind preluarea aleilor pietonale din pieţele municipiului Craiova, din exploatarea S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea publică a municipiului Craiova.

49. Proiect de hotărâre privind preluarea bunului Parc „Nicolae Romanescu”, din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

50. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri – locuri de joacă, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

51. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

52. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţii „Schimbare sistem învelitoare la corp C8 (Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”).

54. Întrebări şi interpelări.

Documente ataşate: