Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 11.12.2014
Publicat: 2 februarie 2015, 18:39
DISPOZIŢIA NR. 10474

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 şi alin. 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 11.12.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2014 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C.CRASER S.A., prin lichidator judiciar .S.C.NICK S.P.R.L., a terenului, situat în str.Amaradia, nr.70, Bloc locuinţe F 5a.


 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.261/2010 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Regiei Autonome de Transport Craiova pentru proiectul „MODERN (Mobility, Deevelopment and Energy use Reduction – Mobilitate, Dezvoltare şi reducerea Consumului de Energie)”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a municipiului Craiova, în Dosarul nr.154/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC