Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 17.01.2014
Publicat: 5 februarie 2015, 17:02
DISPOZIŢIA NR. 74

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 2 şi şi alin. 4 si art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 17.01.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Puncte peste ordinea de zi:

Puncte pe ordinea de zi:

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC