Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 13.11.2014
Publicat: 3 februarie 2015, 11:52
DISPOZIŢIA NR. 7674

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art. 39 alin. 2 şi alin. 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 13.11.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea deţinătorilor construcţiilor edificate la parterul imobilelor cu destinaţia de locuinţe colective.


 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Alimentare cu apă şi canalizare str.Aleea 4 Brestei“.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Amenajare Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str. George Enescu şi str.Dacia şi 2) str. Deceneu şi str. Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului.

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a 20 unităţi locative situate în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Transport Craiova, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al dlui.Lungu Florin Gabriel, administrator al S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2014.