Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 09.05.2014
Publicat: 4 februarie 2015, 18:54
DISPOZIŢIA NR. 2957

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 2 alin. 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 09.05.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect privind punerea la dispoziţie a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Filantropia, nr.4, aflat în administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, în vederea implementării proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”.

 

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.132.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Reabilitare Grup Şcolar ICM „George Bibescu” Craiova ca şcoală de arte şi meserii”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.355/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT 30.1”.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.90/2012 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Curtea de Conturi a României, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC