Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă de îndată în data de 22.12.2014
Publicat: 2 februarie 2015, 17:02

Dispoziție ședinţă de îndată în data de 22.12.2014

DISPOZIŢIA NR. 23803

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 şi 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 22.12.2014, ora 16:00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014

 

Emisă azi 22.12.2014

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU                Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC