Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă de îndată în data de 19.12.2014
Publicat: 2 februarie 2015, 17:09

Dispoziție ședinţă de îndată în data de 19.12.2014

DISPOZIŢIA NR. 22091

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 şi 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 19.12.2014, ora 9:00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


 

Puncte pe ordinea de zi:

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014.

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014.

 

Emisă azi 18.12.2014

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC