Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă de îndată în data de 11.09.2014
Publicat: 3 februarie 2015, 14:08
DISPOZIŢIA

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 şi 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 11.09.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Memorandumul de Înţelegere între municipiul Craiova, China Development Bank Corporation şi Shandong Ningjian Co Ltd.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanţarea obiectivului de investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal”.