Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă solemnă în data de 25.02.2013
Publicat: 11 noiembrie 2014, 14:30
DISPOZIŢIA NR. 1605

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.2 şi şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă solemnă în data de 25.02.2013, ora 11,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentare de mesaje şi alocuţiuni cu ocazia Zilelor „Marin Sorescu“, ediţia a XIII-a, 2013.

2. Conferirea de diplome „Marin Sorescu“ 2013 unor personalităţi marcante ale vieţii culturale.

 

Documente ataşate:

Emisă azi  19.02.2013

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC