Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă solemnă în data de 31.05.2013
Publicat: 7 februarie 2015, 12:48
DISPOZIŢIA NR. 3290

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art. 39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă solemnă în data de 31.05.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea de mesaje şi alocuţiuni cu ocazia Zilelor Municipiului Craiova, ediţia a XVII-a, 2013.
  2. Conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova, Majestăţii Sale Regele Mihai I al României.
  3. Premierea elevilor olimpici şi a sportivilor craioveni cu rezultate şi performanţe deosebite în anul şcolar 2012-2013.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC